Lokallaget til Norges Blindeforbund mener det er for vanskelig for blinde og sterkt svaksynte å ferdes gjennom gågata i Moss.

Peron med hvit stokk mellom stoler i gågata.
Foto: Faksimile fra Moss AvisKari Lundeby bruker vannavledningsrenna i Moss sentrum som ledelinje. Men dette er ikke godt nok, mener lederen av Norges Blindeforbund i Østfold.
Gågata i sentrum av Østfold-byen har flere hindringer og mangler også en skikkelig ledelinje. 

– Selv om kommunen har gjort mye for å gjøre det lettere for oss, er det langt igjen, sier Tove Norma Fredriksen til Moss Avis. Hun er sterkt svaksynt og sekretær i Norges Blindeforbunds lokallag i Moss. 

Blinde og sterkt svaksynte i Moss savner blant annet en godt synlig og følbar ledelinje som kan gjøre det lettere for dem å komme seg frem og å oppdage hindringer. Lundeby forteller at Blindeforbundet har kontaktet Moss kommune flere ganger for å informere om utfordringene, men at det ikke har skjedd noe. 

Gågata også har mange hindringer som kan være vanskelig å oppdage for blinde og sterkt svaksynte, som benker og reklameskilt. 

Simen Aker er leder i Rådet for funksjonshemmede i Moss og sitter selv i rullestol. Han påpeker at gågata er godkjent etter regelverket, men opplever samtidig at den kunne ha blitt bedre på universell utforming. Når butikker stabler kasser og andre gjenstander utenfor lokalene sine i gågata, tar parkeringsvaktene tak i dette, mener Aker. 

Kilde: Moss Avis