Hvordan kan baderom få bedre universell utforming enn de har i dag? Det har flere aktører nå gått sammen om å finansiere forskning på hos Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik.

Utgangspunktet for forskningen er at baderom i sykehjem og omsorgsboliger sikkert kan bli vesentlig bedre enn i dag.

Men hvordan det kan gjøres i praksis, skal forskerne på Gjøvik forsøke å finne ut.

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo lyste i vår ut en konkurranse der vinnerne skulle fikk teste ut løsningene hos uu-laboratoriet. De tre beste forslagene er nå blitt premiert og forskningen kan begynne, rapporterer nettavisen VVSForum.

På NTNU Gjøvik vil de tre forslagene bli testet av 30 personer med ulike behov.

Slik vil man finne ut hvilke av forslagene som fungerer best i praksis, hvordan folk bruker baderommet og hvordan de orienterer seg i rommet.

– Vi ønsket å se med nye øyne på arealutnyttelse, samtidig som komforten skal beholdes. I sykehjem og omsorgsboliger er det også viktig at baderommene er fleksible og raskt kan tilpasses brukeren, sier Jan Tore Lindskog i Omsorgsbygg.

Baderom
Foto: Se universeltForskere på NTNU Gjøvik skal finne ut hvordan baderom kan få bedre universell utforming.

Kilde: VVSForum