Utviklingshemmedes rettigheter i Norge er ingen vinnersak for de politiske partiene. Få bryr seg, skriver redaktør Knut Petter Rønne i en kommentarartikkel i Dagens Perspektiv.

Forside av rapporten
Rapporten «På lik linje» ble overlevert regjeringen i fjor høst.
Redaktøren mener at den minimale oppmerksomheten det har vært rundt det offentlige Rettighetsutvalget og dets rapport «På lik linje» fra i fjor høst, er et god eksempel på situasjonen for en diskriminert gruppe i Norge.

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier også likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagens Perspektiv.

Knut Petter Rønnes kommentar kan du lese her.

Kilde: Dagens perspektiv