Immatrikuleringsseremonien er mange studenters første møte med et nytt universitet. Men den var ikke for alle da mange unge mennesker møte opp på Gløshaugen ved NTNU i Trondheim 16. august. 

Stor forsamling studenter i Trondheim
Foto: NTNUImmatrikuleringen er en felles oppstart for alle nye studenter ved universitetet i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

 

Det er universitetslektor Torill Ringsø som i et innlegg i Universitetsavisa ved NTNU, peker på at flere studenter med behov for universell utforming opplevde å havne utenfor NTNU sitt fellesskap.

Ringsø minner om at ordfører Rita Ottervik har fremhevet Trondheim som «Norges døvehovedstad». Trondheim har vist seg som en foregangskommune når det gjelder å sørge for tegnspråk- og skrivetolking på offentlige arrangementer, som 1. mai, 17. mai og ikke minst Olavsfestdagene.

Dette er å ta sitt ansvar for alle byens innbyggere på alvor, og et eksempel til etterfølgelse for NTNU, skriver universitetslektoren.

Resten av innlegget hennes kan du lese i Universitetsavisa. 

Kilde: Universitetsavisa