Munch-museet i Oslo viser nå utstillingen «Hode ved hode». Til utstillingen er det utviklet en app som gjør at både seende, syns- og hørselshemmede kan finne fram i utstillingen og få informasjon om kunsten underveis.

Utstillingen «Hode ved hode» utforsker det ensomme, skjøre og sorgfulle ved vår eksistens. Selve utstillingen finner du mer om på

Prosjektet har vært støttet av Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennom tilskuddsmilder. Appen skal sette personer med nedsatt syn eller hørsel i stand til å få mer glede av utstillingen. Prosjektet er blant annet omtalt i NRK Østlandssendingen

Ved hjelp av appen og små radiosendere i utstillingen har bedriften Next Signal gjort det mulig for flere å oppleve de ulike delene av utstillingen. Innholdet vises på den enkeltes smarttelefon og omfatter lyd, tekst, tegnspråk og bilder.

Appen viser også et kart over utstillingen og hjelper brukeren å finne fram uansett funksjonsnedsettelse.

Appen forteller om kunstverkene som er i nærheten med en beskrivelse av kunstverket, enten i skrift, opplest eller som video med tegnspråk.

Appen er universelt utformet og alle besøkende til utstillingen «Hode ved hode – Cronqvist | Bjørlo | Munch» kan få glede av den.

Appen er laget for Apple sine produkter iPhone og iPad og kan lastes ned via app-store

Kilder: Munch-museet og Next Signal

Bilde fra utstillingen
Foto: MunchmuseetUtstillingen «Hode ved hode» kan du se eller høre på Munchmuseet fram til 28. januar. Edvard Munchs maleri med samme navn er fra 1905.