Om noen tiår vil en av fem personer i Norge være over 70 år og ti prosent av oss vil være over 80 år. De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme. Det samme ønsker kommunene at de gjør, fordi det er langt rimeligere enn sykehjemsplasser.

Tittelblad
Ny rapport om hvordan vi får flere boliger som er tilrettelagt for at eldre skal kunne bo der lengst mulig.
Skal samfunnet få til dette, må flere boliger bli universelt utformet.

Selv om mange eldre sitter på store boligformuer, er det for få eldre som sørger for å tilrettelegge boligene sine for et liv med funksjonsnedsettelser. Både Husbanken og NAV har tilskuddsordninger som i dag blir lite brukt, blant annet fordi flere kommuner er gjerrigere enn de behøver å være.

Dette framkommer i rapporten «Eldres boligsituasjon», som er et resultat av forskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kilde: Forskning.no