Nå kan du få tilskudd til arbeid som sørger for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming.

Det er Kompetanse Norges som vil dele ut 2 millioner kroner til dette arbeidet.

Kompetanse Norges er et offentlig organ som skal bidra til at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Tilskuddet kan gis til universell utforming av både nye nettsider, nye digitale læringsplattformer og nye digitale læremidler. Kravet er altså at disse benyttes i opplæring av voksne. Midlene er ikke tenkt brukt på eksisterende nettløsninger.

Tilskuddsmottakere kan være både forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

 

Søknadsfristen er 20. august.

  • Mer informasjon 
    Kvinne jobber på PC
    Foto: ColourboxForlag, kommuner, bedrifter eller organisasjoner som vil lage nettløsninger for opplæring av voksne kan nå få tilskudd.

 

Kilde: Kompetanse Norge