Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Hvem kan søke? Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Hva kan det søkes støtte til? I tillegg til tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler innen planlegging, kart og geodata er det presisert i retningslinjene  at det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som utvikler attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder universell utforming og folkehelse.

Se fullstendig omtale på regjeringen.no