Også i år er det mulig for kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn å søke om tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder.

Kartutsnitt
Foto: KartverketTilgjengeligheten i Norge kartlegges stadig bedre
Kartlegging av tilgjengelighet i uteområder kan legge et godt grunnlag for fylkenes og kommunenes arbeid med universell utforming. Denne kartleggingen har derfor vært en sentral oppgave i Handlingsplanen for universell utforming.

Dataene som samles inn blir en del av den sentrale kartdatabasen som viser universell utforming i Norge.

Det er Kartverket som deler ut midlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Tilskuddene vil variere fra 30 000 kroner til 100 000 kroner per tilskuddsmottaker.

Søknadsfrist er 4. april.

Du finner mer informasjon her hos Kartverket.

Kilde: Kartverket