Hvordan kan konserter, utstillinger og andre arrangementer bli tilgjengelige for flest mulig? Svaret finner du trolig i Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører.


– Arbeidet med tilgjengelighet er viktig. Det er et tema som ikke må være det siste man tenker på. Tilgjengelighet må være en integrert del av all planlegging og gjennomføring og skje så tidlig som mulig, enten man er institusjon eller arrangør, sa statssekretær Bård Folke Fredriksen da han mottok første eksemplar av håndboka fra daglig leder i Norske Konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum.

Statssekretæren var imponert over at håndboken er tilpasset alle typer kulturarrangører og at brukerorganisasjonene har vært involvert i arbeidet.

Håndboka inneholder blant annet en sjekkliste som skal være enkel å bruke for alle arrangører.

Forskning har vist at mangelfull tilrettelegging er en av hovedårsakene til at mennesker med nedsatt funksjonsevne i liten grad deltar på kulturarrangementer.

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» hos Norske Konsertarrangører er finansiert av Deltasenteret i Bufdir.

Boka kan du få kjøpt for 300 kroner her på nettsiden til Norske Konsertarrangører.

Overrekkelse
Foto: Norske KonsertarrangørerStatssekretær Bård Folke Fredriksen får overlevert første eksemplar av håndboka fra daglig leder i Norske Konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum.

Kilde: Norske Konsertarrangører