Kommende høst og vår kan du ta den spesialsydde mastergraden Management of Design for All i Spania. 

Målet med mastergraden er at studentene som deltar skal bli i stand til å mestre alle sider rundt implementering av universell utforming både innenfor offentlig og privat sektor.

Studiene består av til sammen seks ukers undervisning i Barcelona i tidsrommet 2. oktober i år til 15. juni neste år. Da blir det både forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg jobber studentene meg egne temaer hjemme.

Målgruppen for studiet er offentlig ansatte som jobber med universell utforming til daglig, i tillegg til grupper som arkitekter, ingeniører, samfunnsvitere og flere andre.

Mer om studiet finner du på universitetets nettsider .

Søylegang
Foto: VisitBarcelonaBarcelona er en foregangsby innenfor universell utforming. Nå tilbyr et av byens universiteter egen mastergrad


 

Kilde: Universitat de VIC