Fra august 2019 skal busstransporten i Trondheim bli helt fornyet. Lise Gunn Eskeland er synshemmet og frykter at dette kan gjøre livet vanskeligere for henne. 

Buss
Foto: AtBDette kan bli Trondheims nye superbusser om to år.
For Eskeland er det i dag ikke mulig å lese hva som står på informasjonsskiltene på holdeplassene. Hun må i stor grad basere seg på å huske rutetidspunktene for de ulike bussene.

Nå er hun ifølge Adresseavisa bekymret for hva som venter henne – og andre som sliter med funksjonsnedsettelse – når Trondheim får superbussløsningen som legger opp til at passasjerene enda oftere må bytte buss.

– Dette er en stor utfordring for oss synshemmede. Først må jeg manøvrere meg ut av én buss, så må jeg orientere meg mot å finne den riktige bussen, finne døren, manøvrere meg inn og finne sitteplass, sier hun til avisa.

Den nye rutestrukturen skal gi færre linjer og langt flere avganger. Det blir flere bussbytter fram og tilbake mellom superbusser.

Eskeland vil altså gjerne ha større skrift på rutetabellene, større skrift på mobilappen og lydannonsering av bussene som kommer.

Infoskilt på siden av bussene ved samtlige dører, ikke bare foran og bak, kan også hjelpe henne. Det samme kan kontrastfarger rundt dørene og trinn som er markerte.

– Jo mer man tilrettelegger, jo bedre er det for alle. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Eskeland til Adresseavisa.

Kilde: Adresseavisa