Et dansk selskap med 450 ansatte har lyktes med å få alle Norges største kommuner på kundelisten. 

Det er Finansavisen som rapporterer om suksessen det danske selskapet Siteimprove opplever. Selskapet har nemlig laget et verktøy som kjemmer offentlige og private nettsider for feil og mangler som reduserer tilgjengeligheten – og melder tilbake om resultatene på en enkel og oversiktlig måte.

I tillegg til nesten alle Norges største kommuner, har selskapet sikret seg en rekke større konserner, samt private og offentlige organisasjoner.

Finansavisen undres over hvorfor et selskap med en så enkel forretningside, omtrent ikke har konkurrenter.

Selskapet avslører at det har hele 700 kunder bare i Norge. Kunder som ikke minst vil sikre at nettsidene deres tilfredsstiller kravene om universell utforming.

Selskapet avslører også at noe av det mest populære er et benchmarking-verktøy som forteller en kommune hvor godt den ligger an med tilgjengelighet i forhold til nabokommunene.

Kilde: Finansavisen

Digital Certrainty Index
Foto: Bilde fra selskapets nettsideEt dansk IT-selskap har fått norske kommuner til å konkurrere om tilgjengelighet.