Universiteter og høgskoler kan nå søke om støtte til prosjekter som kan føre til kompetanseheving innen universell utforming.

Ung kvinne foran tavle med mange spørsmålstegn
Foto: ColourboxBåde arkitektur, teknologi, helse, planlegging og pedagogikk er aktuelle områder å søke om midler til.
Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet lyser ut 1,4 millioner kroner til slike prosjekter.

Formålet med midlene er todelt.

  • Stimuleringsmidlene skal brukes til utdanningsprosjekter som gir studenter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om universell utforming.
  • Midlene skal også brukes til kompetanseheving blant vitenskapelig ansatte som underviser innen emner som er relevant for universell utforming.

 Formålet med midlene er å sørge for at universell utforming blir en naturlig del av det faglige innholdet innen relevante fagområder.

 Søknadsfristen er 22. september 2017.

 Utlysningstekst og mer informasjon finner du her: http://www.universell.no/stimuleringsmidler2017/

 Kilde: Universell.no