Fylkestingene i Hedmark og Oppland har nå vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i de to fylkene.

Hamar rådhus
Foto: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0Fylkene Hedmark og oppland har nå fått felles uu-strategi. Her Hamar rådhus

Strategien «Innlandet universelt utformet 2025» skal løfte arbeidet med universell utforming i de to innlandsfylkene.

Nå jobbes det med å fylle strategien med handling. Handlingsplaner skal utarbeides for fylkene. De skal bidra til å heve kunnskapen om universell utforming, og de skal gå mer konkret til verks for å få gjennomført universell utforming.

Både hverdagsomgivelsene i egen bolig og sentrumsfunksjoner inngår i arbeidet. Det samme gjør transport og reiselivsmål. Hedmark og Oppland har også forhåpninger om at ny teknologi skal åpne nye muligheter.

Kilde: Fylkesmannen i Hedmark