Standard Norge vil ha innspill til hva som bør bli nye standarder i et samfunn der stadig flere av oss er eldre. Har du noen gode ideer?

Eldre mann
Foto: Illustrasjonsfoto: ColourboxStandard Norge vil gjerne høre fra deg om du har noen ønsker eller innspill til nye standarder i et samfunn der flere blir eldre.
Framskritt innen medisin, levestandard og omsorg gjør at flere av oss lever lenger. Nye generasjoner eldre ønsker seg ofte aktive liv. Det skaper også noen utfordringer.

Dette er et prosjekt som favner vidt og som blant annet omfatter standarder som kan gjøre både tjenester, produkter og informasjon tilgjengelig for flest mulig.

Initiativet kommer fra den britiske standardiseringsorganisasjonen British Standardization Institute (BSI). Nå følger Standard Norge opp her hjemme.

Standardiseringsorganisasjonene ønsker ikke minst å videreføre det arbeidet som allerede er i gang med å standardisere universell utforming av produkter og tjenester.

 

Kilde: Standard Norge