Hvorfor er ikke nasjonale prøver i engelsk tilrettelagt for blinde og svaksynte, på samme måte som prøvene i matematikk og norsk? Dette ville stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) gjerne ha svar på fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Portretter
Foto: : Stortinget og Marte Garmann/RegjeringenStortingsrepresentant Anders Tyvand stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spørsmål om nasjonale prøver.
Kunnskapsministeren sier han forstår at enkelte elever vil oppleve det som urettferdig å ikke kunne gjennomføre en prøve på likeverdige vilkår.

Som forklaring på forskjellen, svarer han at de nasjonale prøvene i engelsk i større grad baserer seg på bilder og illustrasjoner. Dette er spesielt viktig for elevene på lavere trinn, og dagens tekniske system gjør blant annet at bilder ikke kan skaleres opp i størrelse.

Men skolen skal være tilgjengelig for alle, understreker kunnskapsministeren.

Han vil nå be departementet om å finne fram til både en kortsiktig og en langsiktig løsning. En kortsiktig løsning er at alle nasjonale prøver fra og med høsten 2017 produseres og distribueres som en PDF som kan skaleres opp av lærerne.

Kilde: Blindeforbundet