Boligprodusentenes Forening vil at NAV skal dele ut mindre plasskrevende rullestoler. Mindre rullestoler kan gjør det mulig å krympe leiligheter. 

Snusirkelen er det frie arealet i et rom, som skal sikre at det er mulig for en person i rullestol å snu.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har sendt på høring et forslag til ny byggteknisk forskrift kalt TEK17. Den skal erstatte gjeldende forskrift TEK10.

Boligprodusentenes Forening mener at Sanner ikke går langt nok. Foreningen ønsker å redusere snusirkelen for rullestoler fra 150 centimeter til 130 centimeter.

For å få det til, foreslår foreningen at selve rullestolene bør endres og at NAV bør endre sin innkjøpspraksis, slik at flere får rullestoler som krever mindre plass for å snu. Foreningen mener at stoler med senterdrift, altså der personen sitter rett oppå drivhjulene, vil gi mindre behov for snuareal enn både for- og bakhjulsdrevne stoler.

Leder i Handikapforbundet, Arne Lein, kaller forslaget useriøst.

Kilde: Handikappnytt

Rullestol med midthjul
Foto: PermobilDet er rullestoler som dette med midtstilte hjul Boligprodusentenes forening foreslår å ta i bruk.