For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården. Forskere ved Universitetet i Oslo har sett nærmere på utfordringene som disse barna møter.

Bildet av øret til et barn.
Foto: ColourboxLærere bør snakke med barna om hvordan de har det og hva som kan gjøres, lyder et av rådene fra forskerne.
Om lag 3000 barn og unge i Norge kan ha en hørselshemming som gjør det vanskelig å delta sosialt.

Tre forskere har sammen sett nærmere på hvordan barn med et elektronisk apparat kalt cochleaimplantat (CI) opplever hverdagen. Mer enn 90 prosent av alle døve og sterkt hørselshemmede barn i Norge får i dag CI.

Studien forteller både om barn som blir slitne av ikke å høre, og om barn som tar ansvar for hverandre. Forskerne gir også råd til lærere og andre som møter barn med hørselshemming.

Les artikkel om forskningen her på nettsiden til Universitetet i Oslo.

Kilde: UiO