Behøver du noen praktiske råd og nyttige hjelpemidler for å lage bedre nettsider? Nå finner du noen av dem her på nett.

Manglende kontraster eller manglende alternativ tekst? Det finnes mange eksempler på hvordan nettsider kan gjøres mer tilgjengelige.

Eksempelsamlingen inneholder både demonstrasjoner av hjelpemiddelteknologi og praktiske råd om hvordan ulike tilgjengelighetsutfordringer løses. I tillegg finner du mer generelle artikler om tilgjengelighet og universell utforming.

Morten Tollefsen hos MediaLT forteller at de har gjort ganske mye for å få selve eksempelsamlingen tilgjengelig. Men ikke alt er helt perfekt foreløpig.

Deltasenteret har bidratt med utviklingsmidler til dette arbeidet.

Eksempelsamlingen finner du på adressen x.medialt.no

Kilde: MediaLT