Ressursgruppa for universell utforming i kommunen fulgt tett opp fremkommeligheten på den nye brua over jernbanelinja i Ski sentrum. 

Skisse over framtidig bru
Foto: Illustrasjon: Bane NORSlik skal den nye brua i Ski bli seende ut.
Flere forhold er påtalt overfor Bane NOR og Statens vegvesen.

Da Nordbyveien bru over Østfoldbanen åpnet i begynnelsen av august, fikk ressursgruppa flere meldinger om mangler. Noen sa fra om at overgangene til fotgjengerfeltene var utilgjengelige for folk med rullestol.

Ressursgruppa var på befaring 21. august og laget en liste over konkrete mangler. Blant annet var nedganger til gangfelt for høye, fortau var utilgjengelige og det var manglende adkomst til virksomhetene langs fortauet.

Nå følger Ski kommunes ressursgruppe for universell utforming med på at Bane NOR, entreprenøren OHL og Statens vegvesen følger opp fremkommeligheten på og rundt brua.

Ordføreren har bedt om umiddelbare tiltak og har gitt beskjed om at de forventer universell utforming også i anleggsperioden.

Kilde: Ski kommune