Før årets stortingsvalg dro Bjørn Myhre på sin tradisjonelle turné for å sjekke valglokalene i Trysil kommune.

Tre personer i valglokale
Foto: Trysil kommuneBjørn Myhre sjekket tilretteleggingen for alle i seks valglokaler i Trysil
I år dro Myhre til valglokalene i Jordet, Slettås, Søre Osen, Plassen, Østby og Innbygda.

Alle steder undersøkte han at den universelle utformingen var i orden, at det var tilrettelagt for blinde og svaksynte, og at rullestolbrukere kunne komme greit fram.

Ifølge Trysil kommune fant inspektøren alt i orden.

Heller ikke når det kom til selve valgavviklingen fant Myhre noen feil på stedene han besøkte.

Bjørn hadde noen tips til enkle forbedringer, blant annet om hvordan stemmesedlene lettere kunne nås av rullestolbrukere der hvor stemmestyrene hadde tatt i bruk benker og lokk på frysebokser for å presentere valgsedlene.

Kilde: Trysil kommune