I Sandefjord har politikeren Charlotte Jahren Øverbye (SV) fått resten av kommunestyret med på at alle som vil ha skjenkebevilling nå må vurdere å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 


Kvinne som ekspederer i en bar
Foto: Illustrasjonsfoto: Kokeriet/VisitVestfoldSandefjord har flere populære utesteder. Nå må flere bli universelt utformet.
Da kommunens alkoholpolitiske handlingsplan nylig var til politisk behandling, ville Øverbye at det også skulle bli gjort noe med tilgjengeligheten til byens restauranter og andre utesteder.

Først tok hun dette opp med kommunens eget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der hun selv er nestleder. Så tok hun det opp med formannskapet, der hun også er medlem.

Nå har Øverbye fått gjennom følgende vedtak i kommunestyret, rapporter Sandefjord Dagblad: «Når nye skjenkebevillinger søkes om fra en bedrift, burde det legges til rette for og tilstrebes universell utforming».

I utgangspunktet ville Jahren at det står «skal» og ikke «bør». Rådet i kommunen ville også at vedtaket skulle gjelde eksisterende utesteder.

Når et «snillere» vedtak nå er gjort, mener Øverbye at dette likevel er et viktig signal fra kommunestyret om ikke å ekskludere noen fra byens sosiale uteliv. Hun tror det skal mye til for at restauranter og utesteder heretter får skjenkebevilling uten å legge til rette for at også funksjonshemmede har adkomst til lokalet og at det finnes toalett med plass til rullestol. Avstand mellom bordene er et annet viktig forhold.

Det hører med at flere av de mest populære utestedene i Sandefjord ikke har dette på plass i dag.


Kilde: Sandefjords Blad