Kunder raser mot de nye og utilgjengelige nettsidene til flyselskapet SAS, skriver Aftenposten. Nå varsler Direktoratet for IKT tilsyn hos selskapet. 

Søkefelt nettsidene SAS
SAS sin nye nettside har fått sterk kritikk fra brukere for manglende tilgjengelighet.
Det er reaksjoner fra kunder, ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.

SAS har fått varsel om at direktoratet allerede har begynt å sjekke flyselskapets nye nettsider.

Direktoratet skriver i et brev til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet.

– Dette gjelder blant annet eldre, kunder med dysleksi, kunder med nedsatt syn eller med norsk som andrespråk. Det å reise er en stor del av hverdagen til alle innbyggere. SAS er et av de største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettside og bestillingsprosesser fungerer for alle, sier Malin Rygg, leder for direktoratets tilsyn.

Dersom endringer ikke blir gjort eller tilsynet ikke finner dem tilfredsstillende, kan SAS bli bøtelagt.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til Aftenposten at selskapets nettsider selvsagt skal være tilgjengelige for så mange som mulig, og oppfylle alle de krav for universell utforming som er gjeldende. Han garanterer at arbeidet med å rette opp feilene har høy prioritet.

Kilder: Difi, Aftenposten og Computerworld