Er det riktig av Trondheim kommune å gi Finnes Kafé på Lade dispensasjon fra byggforskriftene? Handikapforbundet i Trøndelag mener nei. 

Norges handikapforbund Trøndelag har klaget på at kaféen får fravike forskriftene og dermed holde til i et bygg som ikke er egnet for funksjonshemmede.

Forbundet peker ifølge Adresseavisen på fravik fra krav om heis og stigning på rampe, samt håndløper på begge sider. Også̊ kravet om 90 centimeter fri sideplass på̊ begge sider av toalettet har kafeen fått dispensasjon fra.

Da saken om opp i bygningsrådet foreslo Sissel Trønsdal (Ap) at klagen fra Handikapforbundet skulle tas til følge. Hun var blant annet bekymret for at saken vil skape presedens for senere saker.

–  Et fravik vil i tillegg ekskludere en rekke mennesker fra å besøke lokalene, noe som strider mot intensjonen om at Trondheim skal være en foregangskommune innen universell utforming, sa Trønsdal i bygningsrådet.

Hun fikk imidlertid ikke med seg noen flere enn de andre Ap-representantene i bygningsrådet. De andre partiene var ikke enige.

Ottar Michelsen fra SV uttrykte sympati for Trønsdal sitt forslag, men pekte på at veldig mange av kafeene på Bakklandet i Trondheim ikke kunne ha startet om kravene til tilgjengelighet hadde blitt tolket strengt.

Kilde: Adresseavisen

Kafe i Trondheim
Foto: Foto fra Trondheim kommuneMange hyggelige kaféer i Trondheim tilfredsstiller ikke kravene.