Den 6. april arrangerer Husbanken og Universell Utforming AS to parallelle seminarer i Sandnes i Rogaland. Her får du høre mer om gode og smarte løsninger for bygg og uteområder. 

Logo Husbanken og Universell Utforming
Universell Utforming AS og Husbanken arrangerer seminaret.
De to parallelle seminarer har en felles introduksjon.

Seminar 1 handler deretter om universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering av bygg og uteområder.

Seminar 2 er om universell utforming i plan- og byggesaksarbeid. Hvordan sikre hensyn til universell utforming i kommuneplan, reguleringsplan og byggesak?

Målgrupper for de to seminarene er alle som arbeider med plan- og byggesaker i og utenfor kommunene, arkitekter, rådgivere, prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Mer om de to seminarene.

Kilde: Universell utforming AS