Ruter, kollektivselskap i Oslo, gjør nå avstanden mellom noen bussholdeplasser lengre enn før. Transportforsker tviler på om det er lurt.

Buss som kjører
Foto: Fiskepinner/Wikimedia CommonsStadig flere reiser kollektivt i Oslo. Men lengre avstand mellom holdeplasser kan gjøre transporten mindre tilgjengelig for noen.
Hele 147 millioner ganger gikk noen på en buss i Oslo fjor. 

De siste månedene har Ruter varslet flere holdeplassnedleggelser i deler av byen. I takt med dette har protestene tiltatt i styrke.

Tenker vi på den allmenne folkehelsen, er det sunt om flere må gå litt lengre til holdeplassene. Men det gjelder bare for dem som klarer det. Og hvor mye helsegevinst det egentlig er i disse litt lengre turene, det er et stort spørsmål mener Harald Minken, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Et annet hensyn er universell utforming. Ikke alle kan gå like langt, og konsekvensene av lengre avstander kan være at mange eldre og skrøpelige folk ikke kan bruke kollektivsystemet. Det tilsier korte avstander, påpeker forskeren.

Les mer om temaet i nettidsskriftet Samferdsel.

Kilde: Samferdsel/TØI