Hillevåg torg i Stavanger er blitt grundig fornyet og er nå gjort tilgjengelig for alle.

Det hører også med at gangpassasjen fram til hovedinngangen foran kjøpesenteret Kilden er utbedret og gitt universell utforming. I parken i sørenden av torget er det også laget nye gangveier og oppholdsplasser.

Stavanger kommune synes det er godt å være i mål med prosjektet, som etter åtte måneder og 13 millioner kroner nå er innviet og tatt i bruk.

Deler av torget er tilrettelagt for torghandel. I en annen del er det et nytt aktivitetstilbud for barn og unge i form av et stort klatrestativ. Det er også blitt plass til større plener, blomstrende busker, stauder, trær og noen bærbusker.

Folk i forskjellige aldre rundt et klatrestativ
Foto: StangelandFra åpningen av det nye torget i Stavanger.

 

Kilde: Rogalands Avis