Tre nye standarder som skal gjøre det lettere å reise kollektivt, er nå sendt på høring. 

Detalj på buss
Foto: iStock
Undersøkelser viser at hele 20 prosent av innbyggerne i Norge unngår å bruke offentlig transport. Årsaken er sammensatt. Det handler om dårlig tilgjengelighet, men også om manglende forutsigbarhet.

Nå har Standard Norge sendt tre nye standarder på høring. De er alle knyttet til universell utforming.

Den ene standarden stiller krav til at busser skal kunne brukes av alle passasjerer med ulike utfordringer. Den handler om tilgjengelighet uavhengig av hørsel, syn, kognisjon, bevegelse og om du har allergi, barnevogn eller tung bagasje.

Den andre standarden omfatter rettigheter knyttet til informasjon, billetter, assistanse både før, under og etter transport. Rettighetene skal gjelde transport både på vei, bane, sjø og i lufta.

Den tredje standarden angir krav til krav til planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester.