I Bodø er arbeidene nå i gang med en ny og universelt utformet bydelspark.

Plantegninger
Foto: Illustrasjon: Bodø kommuneSlik ser planene ut for den nye parken i Bodø.
Det er området Vestbyen som skal  få en ny bydelspark med et stort, universelt utformet lekeareal og en rolig parkdel. 

Den nye parken skal få tilgjengelige stier, god LED-belysning og sitteplasser, opplyser Bodø kommune.

Kommunen understreker at den tar utgangspunkt i retningslinjer som sier at nye nærmiljøanlegg bør tilrettelegges for en større andel av befolkningen, uansett funksjonalitet. Også ved andre nye prosjekter vil kommunen sørge for dette.

Bodø kommune sørger også for at arbeidet med den nye parken samordnes med andre nødvendige prosjekter knyttet til vann, kloakk og fornyelse av fortau.

 

Kilde: Bodø kommune