Hvordan kan landene i Norden arbeide sammen å skape økt selvstendighet og deltakelse ved hjelp av ny teknologi og universell utforming? Dette blir tema på en stor konferanse i Oslo i juni. 

Konferansen skal samle de som arbeider for og med universell utforming av ny teknologi, fra teknologiutviklere til offentlige aktører. Arrangørene ønsker å skape en viktig møteplass for norske, nordiske og europeiske aktører med interesse for universell utforming og hverdagsteknologi.

På konferansen vil det være fokus på de gode eksemplene, verdien av universell utforming, og hvordan teknologi kan hjelpe folk til å leve et selvstendig godt liv. Hverdagsteknologi, hjelpemidler og velferdsteknologi for trygghet, mestring og økt samfunnsdeltakelse blir sentrale temaer.

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. I denne forbindelse har Norge en rekke aktiviteter knyttet til nordisk samarbeid. Bufdir har ansvaret for denne konferansen i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Direktorat for e-helse og Nordens Velferdssenter.

To ungdommer med hver sin device
Teknologi er sentralt i hverdagen til både unge og gamle i Norden