De aller fleste av landets kommuner har nå fulgt opp lovpålegget om å opprette lokale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, viser en undersøkelse som Bufdir har gjennomført.

Personer rundt bord
Foto: Terje SkåreRådet i Asker kommune i arbeid
I 3 av 4 kommuner finnes det et eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Flertallet av de resterende kommunene har et felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.


Svært få unge deltar i rådenes arbeid, viser den samme undersøkelsen. Bare 1 prosent av rådsmedlemmene er under 25 år. De aller fleste medlemmer er over 40 år, mange er over 60 år.


Om lag 4 av 10 kommuner har vedtatt et eget budsjett for rådet sitt. Budsjettene varierer fra 1000 kroner til 500 000 kroner, og et gjennomsnittlig budsjett er på nesten 42 000 kroner.


Hver femte kommune har ikke fått på plass rutiner for å sikre at viktige saker blir lagt fram for rådet i kommunen i god tid før de skal avgjøres. Manglende rutiner kan gjøre at saker kommer for sent. Det gjør igjen at rådenes mulighet til å medvirke blir begrenset, heter det i undersøkelsen.


Bak undersøkelsen av rådenes arbeid står Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som har gjort dette på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Rapporten som presenterer resultater fra undersøkelsen er nettopp publisert.

Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for rapporten ble utført i april og mai 2016.


Mer informasjon om Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne