Direktoratet for byggkvalitet har mottatt nærmere 200 svar på høringen om ny byggteknisk forskrift, kalt TEK17. 

– Vi går nå igjennom uttalelsene og forbereder våre videre anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i direktoratet.

De nye forskriftskravene skal etter planen tre i kraft allerede 1. juli i år.

Mange av høringssvarene handler om universell utforming. Andre aktører som Byggmesterforbundet kritiserer at forslaget til forskrift innfører flere byråkratiserende begrep og uttrykk som kan gjøre de nye reglene vanskeligere å forstå.

 Alle høringssvarene. 

Skisse
Foto: Illustrasjon: Statens kartverkSnusirkelen på baderom er et av stridsspørsmålene.

Kilder: Direktoratet for byggkvalitet og Byggmesteren