I en aldrende befolkning kan vi få oppleve at nedsatt hørsel hos stadig flere også fører til redusert funksjonsevne på andre områder.

Person hvisker i øret til en annen
Foto: Colourbox
En ny britisk studie viser nemlig at personer som fikk nedsatt hørsel også ble mer skrøpelige. Forskerne bak studien tror at nedsatt hørsel hos dem som begynner å bli skrøpelige, er det som fremskynder prosessen.

Den britiske studien så på sammenhengen mellom nedsatt hørsel og skrøpelighet hos eldre over 60 år.

Også andre studier har vist sammenheng mellom dårlig hørsel, dårligere livskvalitet og nedsatt funksjonsevne på andre områder.

 

Kilde: kompetansetjenesten Aldring og helse