Den nasjonale pådriverenheten for universell utforming i høyere utdanning, Universell, delte ut prisen. Institutt for Informasjonsteknologi ved HiOA ble første prisvinner.

Glad prisvinner og utdeler
Foto: Elinor Olaussen, Universell Professor Frode Eika Sandnes mottar Universellprisen 2017 på vegne av Institutt for informasjonsteknologi på HiOA. Kjetil Knarlag fra Universell til venstre.
I begrunnelsen til juryen kommer det frem at instituttet oppfyller alle de viktigste kriteriene for prisen, og utmerker seg innen arbeid med både universell utforming og tilrettelegging.

Instituttet har faglige tilsatte som er usedvanlige fleksible og strekker seg langt for å inkludere studenter som har nedsatt funksjonsevne, spesielt studenter med usynlige funksjonsnedsettelser og psykisk sykdom. Fagmiljøet har tilrettelagt for alternative vurderingsformer, følger studentene tett og er fleksible når studenter trenger mer tid for å gjøre seg ferdig med studiene. De bidrar til at mange IT-studenter med utfordringer opplever mestring og gjennomfører studiet.

Fagmiljøet har lenge satset på kompetanseutvikling innen universell utforming av IKT, blant annet med flere mastergradsstudenter. Videre er universell utforming integrert som en naturlig del av andre studieprogram ved instituttet, mente juryen.

Universells tilgjengelighetspris for høyere utdanning hedrer fagmiljø, enheter, ansatte eller studenter som har bidratt spesielt til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig ved hjelp av universelt utformede eller tilrettelagte tjenester, initiativ eller prosjekter. Prisen ble delt ut ved den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø 17.-18. oktober i Trondheim.

Kilde: Universell