Fra nyttår trådte nye regler for parkeringsplasser i kraft. Nå må alle parkeringsplasser ha minst en universelt utformet billettautomat. Det må også være mulig å betale med mobiltelefonen eller på andre måter. 

Betalingsautomat
Foto: Bodø kommune
De nye parkeringsreglene tar for seg de fleste sider ved parkeringsplasser. Generelt skal reglene bli mindre firkantede og lettere å forstå.

Med de nye reglene får forflytningshemmede med parkeringstillatelse parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. Plassene hvor det er betalingsfritak skal være lett synlige.

På hvert parkeringsområde må det altså stå minst en universelt utformet betalingsautomat.

I tillegg må det opplyses om minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter at du bruker automaten.

Kilde: Regjeringen