Betalingsterminaler i butikk, minibanker, vareautomater og billettautomater – kan alle bruk dem? Nå starter den offentlige kontrollen med selvbetjeningsautomatene.

Illustrasjon fra infofilmen
Foto: Difi
Det er tilsynet for universell utforming av ikt – en underavdeling hos Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) – som står for kontrollene.

Sist høst kikket tilsynet nærmere på 39 automater utplassert på Oslo sentralstasjon og Oslo City. Resultatet var nedslående. Om lag halvparten av automatene var i strid med kravene.

Spesielt er det vanskelig for enkelte brukere å komme til når de er ved automaten, viste det seg.

Fra 2013 har det vært krav om universell utforming av selvbetjeningsautomater. Private og offentlige virksomheter som har slike automater må sette seg inn i og innrette seg etter disse kravene.

– Universell utforming skal sikre at du ikke stenger noen ute fra å bruke selvbetjeningsautomater. Dessuten er det en gevinst på lang sikt for virksomhetene når flere brukere kan utføre tjenestene sine selv, sier tilsynsleder Malin Rygg i en pressemelding.

 

Difi har laget en 2 minutter lang informasjonsfilm til hjelp for den som skal plassere en selvbetjeningsautomat i virksomheten sin.

En skriftlig veileder om utplassering av selvbetjeningsautomater er også laget. Veilederen forteller både om krav og den gir anbefalinger.

Kilde: Difi