NRK jobber for at alle tjenester skal fungere like godt, uavhengig av brukerens funksjonsevne og digitale utstyr. 

NRK har som oppgave å lage innhold til hele befolkningen. Men skal alle få glede av dette, så må distribusjonen av innholdet på blant annet nett og mobil fungere like godt for alle.

«Dette er avgjørende for å nå målet om å være en allmenkringkaster i verdensklasse,» skriver brukegrensesnittutvikler Kristoffer Lium i en artikkel på NRK sine egne nettsider.

Det kan handle om noe så hverdagslig som at noen av oss bruker lesebriller når vi skal lese artikler på mobilen og på internett. Andre må forandre størrelsen eller fargen på teksten for å få en god brukeropplevelse. Andre igjen må ha hjelp av en stemme som leser opp det som står datamaskinen, nettbrettet eller mobilskjermen. Eller de må kunne bruke stemmen til å finne frem med.

Ifølge Kristoffer Lium i NRK går teknologiutviklingen nå fort framover på dette området.

Han ser at det åpner seg stadig flere muligheter for å gjøre digitale medier tilgjengelige for flere.

Kilde: NRK

Bilde fra NRK
Foto: Bilde fra NRKLydtekst er et av hjelpemidlene NRK nå tilbyr