I tettstedet Andenes lengst nordvest i Nordland fylke sørget veimyndighetene for å «rydde opp» grundig i hovedgata for tre år siden. Nå er det god belysning, gode fotgjengeroverganger og universell utforming på plass. 

Gatemiljø i mørke
Foto: Statens vegvesenHovedgata i Andenes har fått universell utforming. Det gjør gata mer tilgjengelig for alle, ikke minst nå i vintermørket.
Fylkesveg 82 gjennom Andenes ble solid oppgradert og dermed gjort attraktiv for alle.

Både gående og syklende kan nå ferdes tryggere i Andenes, også når vintermørket har senket seg.

Miljøgata har fått en tydelig og lesbar utforming. Slik er tilgjengeligheten blitt bedre for flere.

Det er god plass, kontrastene er tydelige mellom gangareal og kjøreareal, og det er generelt blitt lettere å orientere seg langs veien. Solide materialer og helhetlige løsninger skaper en følelse av god brukskvalitet for alle brukere, påpeker Statens vegvesen.

Lysmaster med punktbelysning har fått den samme rødfargen som Andenes sitt kjente fyrtårn. Det er med på å gi gata identitet og gjenkjennbarhet.

Lysmaster på rekke gir deg også visuell veiledning om retninger og gjør det lettere å orientere seg.

Kilde: Statens vegvesen