Hvordan kan ny teknologi bidra til økt likestilling, samfunnsdeltakelse og selvstendighet?Den 20. juni blir det nordisk konferanse om universell utforming og hverdagsteknologi i Oslo.

Konferansen vil belyse hvilke muligheter ny teknologi kan gi hver enkelt og hvordan utvikle de gode løsningene.

Konferansen vil også diskutere hvilke utfordringer vi kan stå sammen om i Norden for å skape inkluderende samfunn fremover.

Konferansespråket er engelsk.

Gå til konferansens hjemmeside for mer informasjon og påmelding.