Den franske mathovedstaden Lyon har fått EU-kommisjonens utmerkelse «2018 Access City Award». 

Prisen får Lyon for å ha gjort tilgjengelighet til en helt sentral del av byens sentrumsliv.

I Lyon er nå alle busser universelt utformet. Også byens biblioteker og bøkene de tilbyr er gjort tilgjengelige for alle. I tillegg er en relativt stor andel av byens offentlig ansatte personer med funksjonsnedsettelser.

I konkurransen om bli Europas tilgjengelige by i 2018 kom Slovenias hovedstad Ljubljana og byen Luxembourg på andre og tredje plass.

Danske Viborg fikk rosende omtale for byens evne til å forene historisk arv og kupert terreng med en tilgjengelig infrastruktur.

«Access City Award» er blitt delt ut siden 2011. To svenske byer – Gøteborg og Borås – har fått utmerkelsen, men ennå ingen norske.

Kilde: EU-kommisjonen

Bru i Lyon
Foto: ColourboxFranske Lyon går foran i universell utforming.