Over 5 milliarder kroner brukes nå hvert år på hjelpemidler til rundt 400 000 nordmenn. Men vi har svært lite kunnskap om disse hjelpemidlene, påpeker forsker.

For eksempel har mange en god stund gått rundt og trodd at skam og sosialt stigma var en barriere for mange som kunne bruke rullestol.

– Min egen forskning viser at eldre slett ikke er bekymret for dette, skriver forsker Astrid Gramstad ved Senter for omsorgsforsking Nord, i et debattinnlegg hos nettavisen forskning.no.

Grunnen til at eldre utsatte avgjørelsen om å skaffe seg rullestol, var at de ikke visste om mulighetene. Det var altså mangel på informasjon som sto i veien – ikke skam.

I en tid hvor vi kan få tilgang til stadig mer velferdsteknologi og stadig flere hjelpemidler, behøver vi også mer forskning, kunnskap og fakta som setter oss i stand til å prioritere og ta avgjørelser.

I dag er for mye basert på synsing, hevder Astrid Gramstad.

 

Kilde: forskning.no

Rullestol
Foto: Illustrasjon: ColourboxNorge bruker 5 milliarder kroner på hjelpemidler som rullestoler hvert år. Men vi vet lite om effekten av hjelpemidlene og hvordan de brukes