Ved studiestart står Høgskolen i Molde fram som mer tilgjengelighet for alle. 

Høgskolen i Molde, inngangsparti
Foto: Laurent Guyot/ CC BY 2.0Nå er Høgskolen i Molde blitt tilgjengelig for flere.
Hvite dører i hvite vegger. Det er ofte det som møter oss i offentlige bygninger.

Men for svaksynte er dette vanskelig. Nå har Høgskolen i Molde ordnet opp, ifølge NRK Møre og Romsdal.

Høgskolen har tidligere fått automatiske dører, teleslynge og knotter i gulvet som forteller de svaksynte hvor en trapp starter og slutter.

Nå er alle dører oppgradert med mørk grå kontrast-folie, større skrift og piktogrammer som viser hvilke rom som man nærmer seg.

Kommunal- og moderniseringsdepartement stiller krav til Statsbygg om at alle bygg de forvalter skal være universelt utformet innen 2025. Statsbygg forventer å nå målet, ifølge NRK.


Kilde: NRK Møre og Romsdal