I en ny rapport kommer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med flere forslag til mer brukervennlige ombordstigningsløsninger.

• Flytrapper med heis kan være en løsning som er verdt å se nærmere på.

• Ved bussreiser er ulike høyder på bussholdeplasser hovedutfordringen. Elektronisk rampe som fungerer uansett vær og høyde på bussholdeplass må vurderes nærmere.

• Nye ferger fungerer tilfredsstillende. På eldre ferger er rutiner for ivaretakelse av rullestolbrukere i mange tilfeller for dårlig.

Dette er tre av flere anbefalinger som FFO kommer med i sin nye rapport «Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?»

FFO har blant annet sett på om det finnes gode løsninger i utlandet som også kan tas i bruk i Norge.


Deltasenteret har gitt økonomisk støtte til å lage rapporten.

Fly
Foto: UberliftDenne rullestolløsningen er laget for mindre fly. Bak løsningen står en kanadisk produsent.