I Telemark har en liten kommune med drøye 1300 innbyggere tatt på alvor utfordringen med å lage et vakkert aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle.

Personer på vei i parken.
Foto: Søndergaard Rickfelt as/DOGAAktivitetsparken Hamaren i Fyresdal er universelt utformet og dermed godt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.
Hamaren aktivitetspark i Fyresdal kommune ble vinner av kategorien Landskapsarkitektur 2017 under tildelingen av Innovasjonsprisen for universell utforming 2017.

Juryen mener det er prisverdig at en så liten kommune tar på alvor hvor viktig det er å tilby sentrumsnære aktivitetsmuligheter. Den nye aktivitetsparken kan samle alle – uavhengig av helse og fysisk form.

Parken ligger rett i nærhetene av både barnehage, skole, eldre- og sykehjem. Den er blitt et inkluderende og sosialt samlingspunkt for alle innbyggerne.

Juryen bak Innovasjonsprisen berømmer dessuten Fyresdal for å ha fått til veldig mye med begrensede midler. Alle brukere er blitt hørt, og mange av ønskene er blitt tatt hensyn til.

Brukermedvirkningen har vært nærmest ekstrem. Lokale håndverkere har stått for mye av jobben. Det har ført til eierskap og høy kvalitet.

– Prisen viser at vi har klart det vi drømte om med Hamaren aktivitetspark, nemlig å skape en arena for alle som er lett å nyte og lett å bruke. Dette gir oss inspirasjon til å se på nye tiltak knyttet til universell utforming i kommunen, sier Aslak Momrak-Haugan til Telemarksavisa. Han er prosjektleder for Hamaren aktivitetspark og skogbrukssjef i Fyresdal kommune.


Kilde: DOGA og Telemarksavisa