Blinde og svaksynte møter mange utfordringer. Nå kan du være med på et kurs som dyktiggjør deg i hvordan du tar hensyn til disse brukergruppenes behov.

Tegning av person med hvit stokk
Foto: ColourboxNytt kurs for deg som vil lære mer om tilrettelegging for blinde og svaksynte.
Du vil få vite mer om problemstillinger både utendørs og innendørs. Du får også høre mer om ulike synslidelser, lyskilder, visuelt språk og lover og forskrifter.

Kurset vil ikke minst sette søkelys på hvordan blinde og svaksynte kan bistå i design og utforming av bygde miljøer.

Kurset blir arrangert 23. til 27. november og finner sted på skipet «MS Color Magic» og på hotellet Radisson Blu Senator i Lübeck, Tyskland.

Målgrupper for kurset er ingeniører innen byggfag, arkitekter, designere, kommuneansatte i teknisk avdeling, politikere og andre.

Etter fullført kurs vil du være i stand til å bistå i design av omgivelser som forenkler hverdagen for blinde og svaksynte.

For dem som ønsker det, blir det mulig å ta eksamen (5 studiepoeng) i etterkant av kurset.

Det er NTNU på Gjøvik som arrangerer kurset. 

Arrangørene minner om at det er begrenset antall plasser.

Kilde: NTNU