Et krav om at en person med nedsatt funksjonsevne må fylle en stilling 100 prosent er diskriminerende, slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast.

Personer med penn og papir
Foto: Illustrasjonsfoto: IstockSelv om søkeren var best kvalifisert fikk han ikke jobben.
Ombudet har tatt stilling til om et av universitetene handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven da det krevde at søkeren på en ledig stilling som stipendiat i helsevitenskap måtte fylle en stilling 100 prosent. 

Søkeren har en sykdom som fører til muskelsmerter og svimmelhet og søkte derfor om en 50 prosent stilling. 

Søkeren fikk beskjed om at han var best kvalifisert blant de 28 søkerne til stillingen, men fikk den likevel ikke. 

Ombudet mener dette er diskriminerende, fordi kravet om å måtte jobbe mer gjør at bestemmelsen om individuell tilrettelegging ikke tilfredsstilles. Søkeren har nemlig behov for tilrettelegging i form av redusert arbeidstid. 

Ombudet mener universitetet ikke har sannsynliggjort at det er nødvendig å kreve 100 prosent stilling og dermed har brutt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Du kan lese mer om avgjørelsen på Likestillings- og diskrimineringsombudets nettsider. 

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet