Alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge inviteres til en nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø. Universell – en nasjonal pådriver for inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning – arrangerer konferansen i Trondheim den 17. og 18. oktober.

Clarion hotell, Trodheim
Foto: ClarionBåde faglig påfyll og nettverksbygging er tilbudet under konferansen 17. Og 18. oktober på Clarion hotel og Congress i Trondheim.
Der vil det blant annet bli lansert en veileder for tilbud og tjenester til studenter med nedsatt funksjonsevne.

Det vil også bli diskutert hvordan studentlitteratur kan gjøres mer tilgjengelig.

Og det vil bli snakket om hvordan kravene til universell utforming av IKT kan løses.

Påmeldingsfrist til konferansen er 15. september.

Her finner du program og annen praktisk informasjon: www.universell.no/trondheim2017

 

Kilde: universell.no