Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport møtes til konferanse i Bergen 8. og 9. mai.

Fotografi av Bybane-tog.
Foto: Nina Aldin Thune / CC BY-SA 3Det blir befaring på Bybanen.

På konferansen vil lokale og nasjonale aktører presentere sitt arbeid med universell utforming av kollektivtransporten.

Det blir også befaringer av Bybanen og Strandkaiterminalen i Bergen.

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Målgruppen er både offentlig ansatte og deg som jobber i et privat kollektivtransportselskap. Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Her finner du foreløpig program og mulighet for påmelding.

Kilde: Bufdir