København kommune setter i gang en omfattende kartlegging av hvor tilgjengelig den danske hovedstaden egentlig er.

Gatemiljø i København
Fortauskanter ved fotgjengeroverganger, manglende ledelinjer og andre utfordringer skal nå kartlegges bedre i den danske hovedstaden.

Både eldreråd, foreninger for funksjonshemmede og folk flest inviteres med på kartleggingsjobben.

Facebook blir tatt i bruk for å få folk til å gi tilbakemelding. Da København gjorde noe lignende på Facebook for å forbedre sykkelstiene i byen, kom det 10 000 bidrag til arbeidet.

Nå håper kommunen på den samme responsen for å skape bedre tilgjengelighet i København.

Kilde: København kommune